MAILING DEDYKOWANY

Im więcej odbiorców ma zamówiony mailing, tym niższa cena za wysłanego maila. Jeśli zamówiono mailingi na różne miasta, maile sumują się.

od 100 do 1000 maili od 1000 do 2000 maili od 2000 do 5000 maili od 5000 - 10000 maili od 10000 - 25000 maili 25000 maili i więcej
10 gr za maila
9 gr za maila
8 gr za maila
7 gr za maila
6 gr za maila
5 gr za maila

SMS POWIADOMIENIA

Im więcej odbiorców ma zamówiony newsletter sms, tym niższa cena za wysłanego sms. Jeśli zamówiono sms powiadomienia na różne miasta, smsy sumują się.

od 100 do 1000 sms od 1000 do 2000 sms od 2000 do 5000 sms od 5000 - 10000 sms od 10000 - 25000 sms 25000 sms i więcej
17 gr za sms
16 gr za sms
15 gr za sms
14 gr za sms
13 gr za sms
12 gr za sms

PROMOCJA FACEBOOK

Im większy pakiet wpisów promujących, tym niższy koszt każdego wpisu.

od 1 do 10 wpisów od 10 do 30 wpisów od 30 do 100 wpisów 100 wpisów i więcej
5 zł za wpis
4 zł za wpis
3 zł za wpis
2 zł za wpis