Regulamin subskrybcji Event-alert.pl

1. Subskrybent: osoba, która wypełniła formularz subskrybcji w serwisie www.event-alert.pl poprzez podanie adresu mailowego, nr telefonu i preferowanych miast, które interesują subskrybenta i kliknęła przycisk „WYŚLIJ” dokonując tym samym zapisu do bazy subskrybentów Administratora.

2. Administrator lub Operator danych – Bartosz Granic, prowadzący serwis pod adresem Event-alert.pl, adres do kontaktu: sub@event-alert.pl.

3. Operator danych ma prawo do wysłania do Subskrybenta jednego Newslettera raz na tydzień.

4. Newsletter może zawierać informacje o wydarzeniu lub wydarzeniach kulturalnych – grafikę wydarzenia, miejsce, datę, opis, linki do biletów lub informacje o rabatach, promocjach, konkursach związanych z wydarzeniem lub wydarzeniami kulturalnymi.

5. Newsletter musi dotyczyć wydarzeń mających odbyć się w miejscowości lub miejscowościach wskazanych przez Subskrybenta w formularzu subskrybcji.

6. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z subskrybcji poprzez kontakt z Operatorem danych na powyższy adres mailowy lub w odpowiedzi na wiadomość Operatora danych poprzez zrozumiałe wyrażenie woli rezygnacji z subskrybcji.

7. Operator danych zobowiązuje się niezwłocznie i bez żadnych opłat usunąć dane subskrybenta ze swojej bazy po wyrażeniu przez niego woli rezygnacji.

8. Operator danych zobowiązuje się nie przekazywać żadnych danych Subskrybenta osobom trzecim ani nie wysyłać w Newsletterze żadnych reklam i spamu.

EVENT-ALERT.PL
Compare items
    Compare