1. Subskrybent: osoba, która wypełniła formularz subskrybcji na podstronie Organizatora: http://event-alert.pl/ideaart, poprzez podanie adresu mailowego, nr telefonu i preferowanych miast, które interesują subskrybenta i kliknęła przycisk “WYŚLIJ” dokonując tym samym zapisu do bazy kontaktowej Organizatora i Administratora.

2. Organizator – IDEA ART HUBERT ZIĘTALA ul. Lipska 13, 27- 350 Sienno tel: 519770303, adres do kontaktu:  biuro@ideaart.com.pl.

3. Administrator – Bartosz Granic, prowadzący serwis pod adresem Event-alert.pl, adres do kontaktu: sub@event-alert.pl.

4. Operatorzy danych – powyższy Organizator i Administrator.

5. Każdy z Operatorów danych ma prawo do wysłania do Subskrybenta jednego Newslettera raz na 2 tygodnie.

6. Newsletter może zawierać informacje o wydarzeniu lub wydarzeniach kulturalnych – grafikę wydarzenia, miejsce, datę, opis, linki do biletów lub informacje o rabatach, promocjach, konkursach związanych z wydarzeniem lub wydarzeniami kulturalnymi.

7. Newsletter musi dotyczyć wydarzeń mających odbyć się w miejscowości lub miejscowościach wskazanych przez Subskrybenta w formularzu subskrybcji.

8. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z subskrybcji poprzez kontakt z Operatorem danych na powyższy adres mailowy lub w odpowiedzi na wiadomość Operatora danych poprzez zrozumiałe wyrażenie woli rezygnacji z subskrybcji.

10. Operatorzy danych zobowiązują się niezwłocznie i bez żadnych opłat usunąć dane subskrybenta ze swoich baz po wyrażeniu przez niego woli rezygnacji.

11. Operatorzy danych zobowiązują się nie przekazywać żadnych danych Subskrybenta osobom trzecim ani nie wysyłać w Newsletterze żadnych reklam i spamu.